Bokningsvillkor


I bokningsbekräftelsen får du information om betalning. Hela kursavgiften betalas in till BankGiro 428-9591 eller swish till 123 680 30 76 (Betalningsmottagare Susanna Larsdotter SussCreations) och ska finnas oss tillhanda senaste 1 februari, 10 dagar innan tillfället.

I samband med att faktura skickas ut 2-3 veckor innan kursstart får du även ett välkomstbrev där all information om föredraget och lokalen finns. Har du fortfarande inte fått din kallelse några dagar innan kursstart så hör av dig till mig (det går bra att använda anmälningsformuläret till detta)!

Ångerrätt:

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss senast 14 dagar efter det att vi bekräftat din anmälan. Din kursanmälan är alltså bindande 14 dagar från det att du mottagit bekräftelse från oss.

Återtagande av anmälan/avbrytande av kurs/utbildning
Du har rätt att ångra din anmälan genom att meddela oss skriftligen senast 14 dagar innan kursen/utbildningen startar.
Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt, förutom anmälnings- och adminstrationsavgift.

Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen.
Om du blir sjuk återfås kursavgiften mot uppvisande av läkarintyg.Kursen kan komma att ställas in om för få anmälningar inkommit. Detta meddelas i så fall senast 14 dagar före föredraget.

Force majeure: 

Vi ansvarar inte för de fall då verksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, oväder, krig, brand eller annat som står utanför vår kontroll.